Biuro reklamy tygodnika “ANGORA“

Jesteśmy zewnętrznym biurem reklamy ogólnopolskiego tygodnika "ANGORA" dla domów mediowych.

To jedyny tytuł o tematyce społeczno-politycznej będący przeglądem prasy krajowej i zagranicznej . "ANGORA" wydawana jest od 1990 roku.

8478

Lider wśród tygodników społeczno-politycznych

Nakład pisma to ponad 417 000 egzemplarzy, sprzedaż to ponad 213 000 egzemplarzy (średnia sprzedaż X 2019 - IX 2020)

8479

“ANGORA“ - reklama w najlepszym miejscu

Reklamy umieszczone są tylko na stronach z artykułami, co gwarantuje uwagę czytelnika

8480

Dotarcie do wszystkich grup wiekowych

Tygodnik "ANGORA" to gwarancja dotarcia do wszystkich grup wiekowych: od dzieci i młodzieży ("ANGORKA"), przez osoby w średnim wieku, aż po seniorów

8481

Stała wysoka jakość i niezależność polityczna

Tygodnik ma lojalnych czytelników dzięki gwarancji przeglądu wiadomości, elementom humorystycznym i rozrywkowym oraz czytelnemu i przejrzystemu układowi

W "ANGORZE" najchętniej wybierane są reklamy okładkowe, rozkładówki, 1/1 oraz junior page. Możesz wybierać również 1/2, 1/3 i 1/4 strony lub format mini junior page. Napisz do nas, jeśli chcesz poznać specyfikację oraz koszt reklamy. "ANGORA" może zamieścić również reklamę modułową.
Po wybraniu odpowiedniego wariantu podpisujesz zlecenie z opiekunem kampanii i otrzymujesz specyfikację reklamową. Kreacja powinna być dostarczona opiekunowi kampanii najpóźniej 7 dni przez ukazaniem się tygodnika. Jeśli nie masz możliwości przygotowania reklamy, napisz do nas.
Przeważająca większość czytelników "ANGORY" ma wykształcenie średnie i wyższe. Kadra kierownicza to ponad 8% odbiorców "ANGORY". Reklama może być skierowana również do pozostałych czytelników - tygodnik czytany jest przez osoby w różnym wieku. Ma zasięg ogólnopolski, sprzedawana jest również w mniejszych miastach.

Dane spółki

SCOOP Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa
NIP: 118 20 21 421
biuro@scoop.pl

O nas

SCOOP Sp. z o.o. specjalizuje się w planowaniu i realizacji kampanii content marketingowych.

Spółka jest właścicielem Panelu SCOOP.

Obserwuj nas

Grupa AdNext

SCOOP jest częścią Grupy

AdNext except more

Scoop Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 94. Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000348058. Z kapitałem zakładowym w wysokości: 71.100,00 zł, w całości opłaconym. Posiadająca NIP: 118 20 21 421, REGON: 142232281