Mediapanel – jak wykorzystać go w codziennej pracy marketingowca?

Mediapanel – jak wykorzystać go w codziennej pracy marketingowca?

Z wyników badań Mediapanel Gemius/PBI korzystają różne podmioty związane z branżą reklamową. Dzięki dostępowi do wysokiej jakości danych marketingowcy mogą dokładniej poznać grupę docelową oraz ocenić skuteczność działań marketingowych. Jakie jeszcze informacje można pozyskać z Mediapanelu i jak je wykorzystać w codziennej pracy?

Czym jest badanie Gemius/PBI i jakie dane możemy z niego uzyskać?

Badanie Gemius/PBI jest standardem pomiaru zasięgu i oglądalności witryn internetowych. Jako badanie hybrydowe łączy pomiar ruchu online (site-centric) oraz pomiar zachowania panelistów (user-centric). Site-centric umożliwia identyfikowanie użytkowników serwisów internetowych. Dane o liczbie internautów i ruchu na witrynach przesyłane są automatycznie do centrum obliczeniowego Gemius. Pomiar audytowanych serwisów internetowych ma charakter spisowy i jest pozbawiony typowych błędów statystycznych badań na próbach. Wyniki badania Gemius/PBI są maksymalnie zbliżone do rzeczywistości pod względem aktywności internautów na serwisach internetowych. Natomiast user-centric pozyskuje dane na temat zachowania użytkowników biorących udział w badaniu – dotyczą aktywności na odwiedzanych witrynach oraz w aplikacjach. Informacje na temat aktywności internautów zbierane są za pomocą oprogramowania raportującego, a na serwisach internetowych podlegających audytowi dodatkowo wykorzystuje się skrypty zliczające. Przez połączenie danych z obu paneli powstaje wspólny panel fuzyjny.

Jak dane z badania internetu mogą usprawnić pracę marketingowca?

Badanie Gemius/PBI jest wykorzystywane przez właścicieli witryn internetowych do mierzenia ruchu, przedstawicieli domów mediowych i agencji interaktywnych, działów badawczych oraz firm prowadzących działania marketingowe w mediach. W marcu 2021 r. powstało pierwsze badanie cross-mediowe Mediapanel, uruchomione we współpracy z Gemius, Polskim Badaniem Internetu oraz Komitetem Badań Radiowych. Mediapanel prezentuje wspólny potencjał najważniejszych mediów w Polsce, czyli internetu, radia i telewizji. Dzięki nowej metodologii badań marketingowcy mogą pozyskiwać dane na temat zachowań i preferencji użytkowników biorących udział w badaniu. Mediapanel uwzględnia badanie radiowe, badanie oglądalności kanałów telewizyjnych, witryn internetowych oraz streamingu audio i wideo. Dzięki danym z badania Gemius/PBI można:

  • sprawdzić aktywność użytkowników serwisu internetowego (m.in. liczba odsłon, czas spędzany na stronie),
  • pozyskać informacje na temat grupy docelowej i zachowań użytkowników sieci,
  • lepiej poznać potrzeby i oczekiwania grupy docelowej,
  • przeprowadzić analizę konkurencji (np. dane ukazują, jak kształtuje się ranking serwisów w wybranej kategorii),
  • porównać wybrane serwisy internetowe pod kątem danych parametrów (np. liczebności poszczególnych grup wiekowych),
  • zaplanować efektywne kampanie reklamowe, wybierając witryny, które najbardziej angażują wybraną grupę docelową,
  • poznać trendy, czyli to, jak kształtował się ruch w wybranym serwisie lub grupie serwisów w danym przedziale czasowym.

Dane pozyskane z badania internetu pozwalają ocenić reklamodawcy rzeczywisty potencjał witryny internetowej oraz koszt dotarcia do grupy docelowej, jednak wyniki badań pełnią jedynie funkcję pomocniczą. Wydawcy mogą określić, jaką powierzchnią reklamową faktycznie dysponują. Mediapanel Gemius/PBI pokazuje układ sił w sieci oraz pomaga wyodrębnić najlepszych partnerów do realizacji celów reklamowych.

Co można zyskać dzięki codziennemu dostępowi do wyników w Mediapanelu?

W przypadku telewizji i radia badanie Mediapanel opiera się na pomiarze pasywnym, który bazuje na panelu urządzeń. Natomiast właściciele stron internetowych, którzy chcą, by ich witryny zostały objęte audytem, muszą w nich umieścić specjalny skrypt pomiarowy. Wówczas otrzymują dane dotyczące ruchu w swoim serwisie i mają możliwość porównania ich z danymi konkurencji. Dzięki takiej kompleksowej wiedzy mogą stworzyć przejrzystą i atrakcyjną ofertę dla swoich reklamodawców.

Badanie internetu przynosi wiele korzyści zarówno wydawcom, jak i reklamodawcom. Mediapanel Gemius/PBI pomaga wydawcom w analizie popularności własnych serwisów i określenia miejsca na rynku. Dzięki temu mogą lepiej wyceniać posiadaną powierzchnię reklamową oraz zdobyć szansę na bardziej zyskowną sprzedaż. Natomiast reklamodawcy, którzy planują kampanie internetowe, mogą efektywniej dobierać kanały do emisji reklam. Dzięki analizie wyników badania internetowego reklamodawcy mają możliwość lepszego ulokowania budżetu reklamowego, by dotrzeć z przekazem do wybranej grupy docelowej jak najniższym kosztem.

Wyniki badań Mediapanel Gemius/PBI uwzględniają najważniejsze serwisy internetowe o dużym zasięgu. Jeżeli właściciel strony wkleił skrypt audytowy do kodu witryny, może pozyskać lepszą wiedzę na temat liczby użytkowników niż w przypadku stron nieaudytowanych. W drugim przypadku liczbę użytkowników podaje się wyłącznie w oparciu o estymację danych. W codziennych wynikach badania internetu znajdują się wiarygodne wyniki oparte na dużej liczbie wskaźników. Dla porównania dla serwisów, które nie posiadają w swoim kodzie skryptu audytowego, oglądalność prezentuje się jedynie za pomocą liczby realnych użytkowników oraz wskaźników pochodnych, takich jak zasięg, affinity index, dopasowanie użytkowników czy współoglądalność.

Dane z badania Gemius/PBI dostępne są zarówno w pełnej wersji, jak i w formie raportów. W ramach wykupionej licencji przedstawiciele firm otrzymują codzienny dostęp do wysokiej jakości danych bez konieczności instalacji dodatkowych aplikacji analitycznych. Mają możliwość wyboru elastycznych okresów analizy oraz eksportu danych w formacie xlsx. Wyniki badania Mediapanel Gemius/PBI, które otrzymuję marketingowcy, to wiarygodne i rzetelne dane, które skutecznie wspierają decyzje biznesowe.