Marketing medyczny – agencja do zadań specjalnych

Marketing medyczny – agencja do zadań specjalnych

Konkurencja na rynku usług medycznych jest ogromna, dlatego nie można zaniedbać obszaru związanego z promocją placówki. Tak naprawdę do strategii marketingu medycznego należy podejść podobnie, jak do działań firm z innych branż – z jednym wyjątkiem. Marketing usług medycznych sprowadza się do informowania, a nie zachęcania odbiorców do skorzystania z usług. Jak wypromować placówkę i dlaczego warto powierzyć to zadanie agencji marketingu medycznego?
Czym jest marketing medyczny?

Marketing medyczny to strategia rozwoju placówki, pozyskiwania nowych pacjentów oraz promocji świadczonych usług komercyjnych zgodnie z obowiązującym prawem. Decyzja pacjentów o podjęciu leczenia w danej placówce opiera się głównie na zaufaniu, wiarygodności oraz reputacji lekarzy. Wszystkie działania w obrębie marketingu usług medycznych powinny być więc bardzo przemyślane. Promocja placówki inaczej wygląda w przypadku usług premium, które często są bardzo kosztowne, a inaczej w zakresie badań profilaktycznych.

Managerowie kierujący placówkami medycznymi oraz lekarze posiadający własne gabinety muszą prowadzić działania marketingowe zgodnie z obowiązującymi przepisami legislacyjnymi. Marketing usług medycznych koncentruje się na przekazywaniu ogólnych informacji dotyczących zakresu, metod i rodzaju świadczonych usług, a także dostępnych udogodnień, z których mogą skorzystać pacjenci. Coraz więcej osób ma świadomość profilaktyki zdrowotnej, w związku z czym marketing medyczny powinien opierać się na edukowaniu pacjentów. Placówka, która chce osiągnąć pożądane efekty sprzedażowe i wizerunkowe, musi kształtować w oczach pacjentów swój obraz jako eksperta. W tej branży najważniejsze jest zaufanie do lekarzy – pacjenci muszą mieć pewność, że oddają zdrowie w dobre ręce. Marketing usług medycznych skupia się więc na stworzeniu, rozpropagowaniu i utrzymaniu pożądanego wizerunku placówki – od tego zależy poziom zainteresowania odbiorców.

Jak tworzyć content dla branży medycznej?

Każda placówka medyczna, która chce poprawić swoje wyniki finansowe, powinna inwestować w marketing medyczny. Jednak w tym zakresie nie wszystkie działania są dozwolone. Ochrona zdrowia to newralgiczna branża obwarowana przepisami prawnymi. Placówki i marki zajmujące się działalnością leczniczą mogą podawać do publicznej wiadomości informacje o rodzajach udzielanych świadczeń, jednak treść przekazów nie może mieć cech reklamy. Niestety, granica pomiędzy przekazem informacyjnym a reklamowym jest często płynna i trudna do ustalenia.

Z pewnością jednak przekaz marketingowy dotyczący branży medycznej nie może zawierać:

  • informacji o metodach i skuteczności leczenia,
  • jakiejkolwiek formy zachęty do korzystania ze świadczeń zdrowotnych,
  • obietnic dotyczących efektów leczenia,
  • informacji o jakości sprzętu medycznego,
  • określenia cen i sposobu płatności.

Dopuszczalny i niedopuszczalny sposób komunikacji w mediach społecznościowych można zobrazować na przykładach. Niedozwolony jest przekaz w stylu: „Z nami pozbędziesz się problemów kardiologicznych”, natomiast dozwolony jest komunikat: „Oferujemy pacjentom kompleksową opiekę kardiologiczną”. Placówka medyczna oferująca leczenie żylaków nie może posługiwać się zdaniem: „Zapewniamy najniższe ceny laserowego usuwania żylaków”. Może za to napisać: „Zadbaj z nami o zdrowie układu żylnego”.

Dlaczego doświadczenie w tworzeniu contentu medycznego jest tak ważne?

Wiele placówek medycznych, zwłaszcza tych próbujących zajmować się marketingiem we własnym zakresie, balansuje na krawędzi prawa. Działalność lecznicza polega na promocji zdrowia i właśnie pod tym sformułowaniem kryją się duże możliwości marketingowe placówek medycznych. Ważne jest, by takie treści przygotowywali eksperci z zakresu marketingu medycznego, wyróżniający się znajomością stosownego prawa.

Treści promocyjne sprowadzają się nie tylko do artykułów sponsorowanych czy postów w social media. Agencja marketingu medycznego tworzy kompleksową strategię contentową. Do niezwykle skutecznych materiałów marketingowych można zaliczyć wartościowe infografiki, raporty, filmy, podcasty czy e-booki. Specjaliści zapewniają również widoczność w odpowiednich kanałach komunikacji, w tym na portalach branżowych i katalogach. Content marketing jest najważniejszą i najskuteczniejszą strategią promocyjną. Wymaga kreatywnego i profesjonalnego podejścia, szczególnie jeżeli na szali jest wizerunek placówki medycznej. Z tego względu osoba niedoświadczona w marketingu medycznym nie powinna samodzielnie zajmować się promocją firmy. Chcąc legalnie prowadzić działania marketingowe w tej branży, marketer musi znać przepisy dotyczące promowania usług medycznych i ich przestrzegać. W przeciwnym wypadku mogą grozić placówce kary finansowe, a lekarzom nawet cofnięcie prawa do wykonywania zawodu.

Na co zwrócić uwagę, wybierając agencję do obsługi kampanii z tej branży?

Do współpracy warto wybrać agencję marketingu medycznego, która oferuje dedykowanych specjalistów z dużym doświadczeniem w branży medycznej. Marketerzy świadczą usługi zgodnie z ustawą o działalności leczniczej – kampanie reklamowe przeprowadzane są zgodnie z prawem, co pozwala uniknąć przykrych konsekwencji prawnych. Agencja marketingu medycznego powinna oferować kompleksowe działania marketingowe. Jedną z usług jest social media marketing – specjaliści budują efektywną komunikację w kanałach społecznościowych, wzmacniają zaufanie wśród pacjentów, jednocześnie obniżając koszt pozyskania nowych. Aktywna obecność w mediach społecznościowych nie tylko prowadzi do wzrostu rozpoznawalności placówki, lecz także rozwija markę osobistą lekarzy. Marketing usług medyczny realizowany przez doświadczoną agencję marketingu medycznego może pomóc zwiększyć liczbę rejestracji nowych pacjentów, zachęcić byłych do skorzystania z usług placówki oraz uporządkować wszystkie procesy związane z dotychczasowymi działaniami promocyjnymi.