Jakie elementy powinna mieć angażująca infografika – kilka przykładów

Jakie elementy powinna mieć angażująca infografika – kilka przykładów

Często szukając interesujących nas informacji, skanujemy tekst w poszukiwaniu najważniejszych treści. Skupiamy się na nagłówkach, podkreślonych fragmentach czy podpisach pod zdjęciami. Jednym ze sposobów na prostą, atrakcyjną i zwracającą uwagę prezentację danych jest infografika. Co to jest i jakie informacje można przekazać za jej pośrednictwem?
Infografika – co to jest?

Infografika to rodzaj skoncentrowanej wiedzy przedstawionej w formie graficznej, interaktywnej lub animowanej. Pozwala w prosty sposób przyswoić odbiorcy informacje takie jak dane statystyczne, procesy, perspektywę czasową czy dane geograficzne. Efektywna infografika powinna być angażująca i atrakcyjna wizualnie, aby przyciągnąć uwagę odbiorców. Ta forma prezentacji danych ma duży potencjał wirusowy oraz lepiej zapada w pamięć niż tradycyjna treść. Infografika powinna być też spójna wizualnie, czyli wykonana w całości w jednym stylu i zbliżonej gamie kolorystycznej. Równie ważna jest struktura treści – internauta powinien wiedzieć, w jaki sposób się po niej poruszać, jak ją czytać i w jakiej kolejności przyswajać informacje.

Infografika – jak ją zrobić, aby była skuteczna?

Przed przystąpieniem do tworzenia infografiki należy dokładnie przemyśleć informacje, które ma zawierać. Warto zastanowić się, jakie są główne cele infografiki, kto jest adresatem, gdzie będzie zamieszczona oraz jaki powinna mieć charakter (np. rozrywkowy, inspirujący, edukacyjny). Odpowiedzi na te pytania wyznaczą kierunek i będą niezbędne podczas tworzenia tekstu oraz grafiki. Gotowa infografika powinna składać się z kilku głównych elementów, czyli atrakcyjnego designu oraz prostego i zwięzłego przekazu. Aby była przejrzysta i zrozumiała, należy umiejętnie połączyć treść z obrazem. Mogą też występować w różnych formach w zależności od tego, co chcemy przekazać odbiorcom.

Prezentacja danych statystycznych

Infografika może opierać się na przekazywaniu złożonych danych w przystępnej i atrakcyjnej formie. Wykresy powinny być proste w interpretacji i zachęcać do zagłębienia się w temat. Dzięki infografice skomplikowane treści mogą być czytelne i pozwalać odbiorcy na szybkie przyswajanie danych. O wiele trudniej jest przedstawić złożone informacje w postaci artykułów, jednak infografika może być dopełnieniem i podsumowaniem zawartych w tekście treści. Warto wykorzystać w niej wykresy, diagramy i wszelkiego rodzaju materiały graficzne. Efektywne infografiki przedstawiają z reguły jedno zagadnienie, np. ilość kawy wypijanej na całym świecie.

Prezentacja procesu

Kolejną możliwością jest przedstawienie w formie infografiki procesu. Przykładem może być ukazanie logicznego ciągu, do czego prowadzą nasze wybory, co z czego wynika itp. Tym sposobem jesteśmy w stanie w prosty i przyjazny sposób przedstawić daną sekwencję na infografice. Jak zrobić taki model graficzny? Można od ikon poprowadzić strzałki, które ukażą kolejne etapy procesu. Jeśli z kolei chcemy ukazać proces projektowy, może to wyglądać następująco – analiza, koncept, makiety, usability, design, development, testy, weryfikacja i wdrożenie.

Prezentacja czasu

W celu prezentacji informacji czy wydarzeń można wykorzystywać osie czasu. Chronologicznie prezentowana kolejność zdarzeń umożliwia łatwe zrozumienie relacji czasowych. W takim wypadku zamiast tekstu pisanego idealnie sprawdzi się infografika. Przykłady mogą dotyczyć historii firmy lub ewolucji produktu. Sucha treść na infografice może nie być jednak zbyt zachęcająca, dlatego warto posłużyć się elementami graficznymi w kreatywnej formie. Dane mogą zostać przedstawione np. wzdłuż pionowej osi czasu.

Prezentacja miejsca

Na infografice warto również zaprezentować dane geograficzne i lokalizację. Jak zrobić taki model? Jednym ze sposobów jest stworzenie prostej mapy, na którą nałożymy dane statystyczne obrazujące np. odsetek ludzi otyłych w Europie. Infografiki mogą również obrazować punkty orientacyjne w szkołach, szpitalach i innych miejscach publicznych.

Prezentacja humoru

Duży potencjał wirusowy mają infografiki o charakterze humorystycznym. Mogą być na przykład dopełnieniem artykułu dotyczącego śmiesznych przebrań na Halloween, ulubionych posiłków Polaków czy metod wspierania kreatywności. Warto pamiętać, że infografiki w zabawnej formie powinny być przemyślane i dotyczyć jedynie luźnych tematów, aby marka nie musiała się mierzyć się z hejtem.