Elementarz content marketingu

A

Afiliacja i marketing afiliacyjny

Marketing partnerski jest obustronnie korzystnym rozwiązaniem, w którym partnerzy polecający są nagradzani za swoją rolę we wspieraniu marki w konwersji. W marketingu influencerów marketing afiliacyjny jest strategią wykorzystywaną do angażowania wpływowych osób i zapewnienia rekompensaty za ich czas, wysiłek i wsparcie. W większości przypadków pierwotny partner polecający (w tym przypadku wpływowy) otrzymuje procent ostatecznej sprzedaży w zależności od umowy partnerskiej.

 

Agencja

W kontekście marketingu influencerów agencja może być jedną z dwóch rzeczy – jest to agencja marketingowa, medialna, reklamowa lub public relations działająca w imieniu marki (np. Prowadzenie kampanii na temat wpływów) lub agencja zarządzania talentami, która reprezentuje influencerów. Tak czy inaczej, agencje pracują w imieniu klienta w celu opracowania, wykonania lub wniesienia wkładu w kampanie mające wpływ na klienta i / lub zabezpieczenia możliwości dla klienta.

 

Agencja: Service Fee

Opłata za usługę agencyjną stanowi dodatkową opłatę stosowaną do kwotowań wpływowych, gdy strona trzecia reprezentuje lub zarządza podmiotem wywołującym i jego możliwościami komercyjnymi. Opłaty za usługi agencyjne wynoszą zazwyczaj od 5% do 20% opłaty od osoby wpływającej na działalność i są dodawane w uzupełnieniu do opłaty osoby, która ma wpływ na pokrycie kosztów czasu menedżera talentu w organizacji współpracy i logistyki.

 

AIDA (Uwaga, zainteresowanie, pożądanie, działanie)

Model marketingowy wyjaśniający kroki konsumentów przed zakupem produktu lub usługi.

 

Aktywacja

Aktywacja jest inicjatywą PR lub marketingową offline, której celem jest zachęcenie konsumentów do działania poprzez interakcje i doświadczenia, takie jak wydarzenia. Wydarzenie lub aktywacja medialna lub wpływowa jest kluczową strategią marketingową, której wiele marek używa, aby zaangażować, wykorzystać i połączyć się z wpływowymi osobami.

Ambasador

Ambasadorem jest ktoś, kto reprezentuje markę i zazwyczaj jest twarzą kampanii marketingowej przez pewien czas. Zaangażowanie influencerów w ambasadora marki jest kluczową strategią marketingową mającą wpływ na markę i może mieć duży wpływ na Twoją markę, jeśli wpływowy gracz będzie pasował do kampanii.

 

B

Backlink

Łącze zwrotne to łącze wskazujące na Twoją własną stronę internetową z innej witryny internetowej. Ważne jest, aby zbudować wysokiej jakości profil linku zwrotnego, który będzie wspierał strategię SEO i prowadził do własnej witryny od partnerów polecających. Najlepsi blogerzy i strony internetowe preferują media społecznościowe, szukając linków do Twojej witryny. BANT (budżet, uprawnienia, potrzeba, harmonogram)Ten skrót jest używany podczas strategii sprzedaży i spotkań. Tworząc wysokość sprzedaży, którą można by określić, jeśli potencjalny klient ma budżet do wydania, czy osoba, do której przemawia, ma prawo do zakupu tego, co oferuje, czy jest zapotrzebowanie na towary lub usługę i jaka jest oś czasu, z którą musisz pracować. BenchmarkBenchmark to punkt odniesienia, na podstawie którego można mierzyć, aby określić sukces lub porażkę. Na przykład poprzednia kampania mająca wpływ na wyniki mogła zyskać 5 milionów wyświetleń, więc punktem odniesienia dla następnej kampanii jest 5 milionów wyświetleń. BlogBlog to nieruchomość online, która jest regularnie aktualizowana przez właściciela strony lub blogera o treści pisemne, obrazowe i wideo (patrz poniżej). Osoby często wykorzystujące bloga jako jedną ze swoich platform internetowych do udostępniania i rozpowszechniania treści. BloggerBloger to ktoś, kto jest właścicielem bloga i regularnie aktualizuje go o nowe treści. Bloger może po prostu mieć bloga dla zabawy i dzielić się informacjami z przyjaciółmi i rodziną, może to być dla ich firmy lub może być ich głównym źródłem dochodu jako twórca cyfrowy.

 

Brief

Krótki opis jest wykorzystywany w marketingu wpływów, aby zapewnić czytelny kontekst, rezultaty i wymagania wpływowym podmiotom, z którymi współpracuje marka. Wysyłanie osób, które mają na to wpływ, podczas pracy z nimi (i tylko wtedy, gdy je płacisz) to świetny sposób na zarządzanie oczekiwaniami i zapewnienie dostarczania treści na markę.

 

Business to Business (B2B)

Business to Business, często w skrócie B2B, służy do opisania firmy, której klientami są inne firmy. Zasadniczo jest to firma, która dostarcza produkt lub usługę, która pomaga innej firmie – jak Scrunch! Business to Consumer (B2C)Business to Consumer, często określany skrótem B2C, jest używany do opisania firmy, której klientami są ludzie ogólni (tj. Nie firmy).

 

C

Call-To-Action (CTA)

Wezwanie do działania to nakazująca fraza, zdanie lub słowo, które przyciągają ludzi do pożądanego zachowania. Podczas pracy z osobą, która ma wpływ, ważne jest, aby zawierały skuteczne wezwanie do działania w swojej treści, aby skłonić swoich zwolenników do zrobienia czegoś, co przyniesie korzyści marce. Na przykład wezwanie do działania może polegać na udostępnianiu łącza do witryny w celu zwiększenia ruchu, zachęcaniu do nowych rejestracji do biuletynu, dystrybucji kodu rabatowego w celu zwiększenia sprzedaży lub innych zachowań, które przybliżają konsumentów do konwersji z marką.

 

Case study

Studium przypadku to raport, który dokumentuje sukces strategii marketingowej lub kampanii mającej wpływ na sytuację i może być wykorzystany jako referencja dla firmy. Studia przypadków to portfolio prac, które demonstrują możliwości i świętują sukces (możesz przeczytać nasze studia przypadków tutaj).

 

Click-Through-Rate

Wskaźnik klikalności (CTR) jest używany do obliczania odsetka użytkowników sieci, którzy śledzili hiperłącze do określonej strony z oryginalnego fragmentu treści. W marketingu wpływu, zrozumienie CTR wpływającej na współpracę jest ważne, aby określić, czy influencer doprowadził ruch do Twojej witryny.

 

CMS

System zarządzania treścią: aplikacja lub zestaw powiązanych programów, które pomogą Ci tworzyć i zarządzać treściami cyfrowymi.

 

Content

Treść jest zbiorowym terminem używanym do opisu obrazu, filmu, wpisu na blogu i / lub materiału pisanego.

 

Content marketing

Marketing treści to strategia, która polega na tworzeniu spójnych, wysokiej jakości treści, aby angażować odbiorców, zwiększać świadomość marki, budować autorytet, zdobywać prasę i przekształcać potencjalnych klientów. Niektórzy mogą twierdzić, że media społecznościowe i marketing wpływowy to formy marketingu treści, jednak lubimy je oddzielać, ponieważ każdy z nich będzie miał inny cel i wynik dla Twojej firmy i będzie wymagał całkowicie unikalnego zasobu i strategii.

 

CPA

Metryka marketingowa mierząca koszt pozyskania jednego klienta. Służy do pomiaru wpływu finansowego kampanii marketingowych i tego, jaki jest ROI w kampanii. Na przykład, jeśli wydasz 10 000 USD na kampanię marketingową i skonwertujesz tylko jednego klienta, CPA wynosi 10 000 USD (co nie jest wspaniałe!). CPCKoszt za kliknięcie (CPC) jest używany do zrozumienia kosztu kliknięcia przez konsumenta inicjatywy marketingowej lub reklamowej i wylądowania na stronie internetowej marki lub określonej stronie docelowej. Zrozumienie CPC pomaga sprzedawcom ocenić, czy kampania zakończyła się sukcesem, oraz koszt pozyskania nowych potencjalnych klientów. CPC jest również znany jako PPC (Pay-Per-Click). CPLModel reklamy oparty na wydajności, w którym płatność lub prowizja jest wypłacana na podstawie ilości wygenerowanych leadów lub konwersji. CPMKoszt za milę (CPM) lub koszt za tysiąc (CPT) odnosi się do kosztu tysiąca wyświetleń lub wyświetleń. Jest to koszt, który zapłacisz lub zapłaciłeś za 1000 jednostek (wyświetleń lub wyświetleń) i jest często używany w marketingu i reklamie, aby zrozumieć koszt dotarcia do 1 x konsumenta. CPEPodobnie jak CPC lub CPM, koszt za zaangażowanie (CPE) to termin pomiaru, który odnosi się do kosztu, który jest wymagany lub został wydany na zaangażowanie w treść.

 

I

Interfejs programu aplikacji (API)

Zestaw poleceń, funkcji i obiektów, których programiści mogą używać do tworzenia aplikacji lub oprogramowania.   Publiczność Odbiorcy mogą oznaczać jedną z dwóch rzeczy: to grupa konsumentów, do której marka stara się dotrzeć (ich grupa docelowa) lub grupa osób, które podążają za określonym czynnikiem. Marketing wpływów działa najlepiej, gdy publiczność, którą marka chce przyciągnąć, jest pod względem demograficznym i geograficznym taka sama, jak publiczność wpływowego.

 

K

Kalendarz publikacji

Kalendarz treści jest harmonogramem redakcyjnym, który wykorzystuje autor lub osoba zajmująca się marketingiem treści / mediów społecznościowych do planowania treści na swoich platformach. Kalendarzem zawartości może być dziennik, arkusz kalkulacyjny, aplikacja kalendarza lub planista ścienny. KampaniaKampania to realizacja strategii w celu osiągnięcia celu. W marketingu influencerów termin kampania jest używany do opisania konkretnej strategii, okresu lub pracy, która przyczynia się do osiągnięcia określonego celu. Marki tworzą wpływową kampanię marketingową i zapraszają twórców do współpracy i przyczynienia się do kampanii w zakresie kreatywności lub dystrybucji treści.

 

Konwersja

Konwersja ma miejsce, gdy inicjatywa marketingowa, taka jak współpraca z wpływami, z powodzeniem osiąga cel kampanii. Na przykład, jeśli celem jest zwiększenie sprzedaży, konwersja następuje wtedy, gdy sprzedaż jest bezpośrednim wynikiem strategii.

 

N

Najlepsze praktyki

Najlepsza praktyka oznacza kroki, procedury, wytyczne lub wiedzę, które są akceptowane jako poprawne lub najbardziej skuteczne w branży. Na przykład najlepszą praktyką w marketingu influencerów jest płacenie wpływowym osobom lub oferowanie pewnego rodzaju rekompensaty za ich czas i wkład w strategię marketingu cyfrowego.

 

O

Odbiorcy

Odbiorcy mogą oznaczać jedną z dwóch rzeczy: to grupa konsumentów, do której marka stara się dotrzeć (ich grupa docelowa) lub grupa osób, które podążają za określonym czynnikiem. Marketing wpływów działa najlepiej, gdy publiczność, którą marka chce przyciągnąć, jest pod względem demograficznym i geograficznym taka sama, jak publiczność wpływowego.

 

P

Prawo autorskie

Prawa autorskie odnoszą się do własności treści. Właściciel praw autorskich do treści jest oryginalnym twórcą treści, chyba że treść zostanie zakupiona od właściciela praw autorskich i osiągnięta zostanie uczciwa i uzasadniona zgoda na prawa autorskie. Gdy wpływasz na posty o Twojej marce, nie jesteś automatycznie właścicielem praw autorskich do treści.

 

Ś

Świadomość marki

Świadomość marki oznacza zwiększoną ekspozycję i wycofanie marki wśród konsumentów. Świadomość marki jest wspólnym celem strategii marketingowej mającej wpływ na markę, szczególnie w przypadku marek, które wprowadzają lub wydają nowy produkt i chcą, aby konsumenci wiedzieli o nim.