Scoop

Szanowni Państwo,

informujemy, że po dokładnej analizie naszej obecnej sytuacji finansowej, dnia 26 czerwca 2023 Zarząd Spółki złożył wniosek o ogłoszenie upadłości w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XVIII Wydział ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Jednocześnie informujemy, że Spółka rozwiązała stosunek pracy ze wszystkimi pracownikami firmy.

Prosimy o cierpliwość, czekamy na wyznaczenie Syndyka, który poinformuje Państwa o dalszym krokach w procesie upadłości.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Spółki SCOOP sp. z o.o.