Co przyniesie 2023? Trendy marketingowe

Co przyniesie 2023? Trendy marketingowe

Spoglądając w 2023 r., można dostrzec wiele różnych trendów, które będą kształtować branżę marketingową. Jedne z najważniejszych z nich sprowadzają się do zachowania równowagi pomiędzy transparentnością, personalizacją i rosnącym zapotrzebowaniem na prywatność konsumentów. Jakie wyzwania stoją przed firmami?

Transparentność – ludzka twarz marki

Jednym z głównych trendów w marketingu, już o jakiegoś czasu, jest transparentność marki. Pojęcie występuje w różnych kontekstach – może odnosić się do działań firmy, składu oferowanych produktów, sposobu pozyskiwania surowców, podejmowanych inicjatyw, kultury organizacyjnej i wielu innych kwestii. Niezależnie od kontekstu, transparentność oznacza jawność i przejrzystość. Obecnie informacje dotyczące marki są na wyciągnięcie ręki i każda osoba może pozyskać interesujące dane. Dzięki serwisom społecznościowym i wyszukiwarkom internetowym poziom transparentności osiągnął najwyższy poziom. Ten fakt stanowi nie tylko ogromną szansę dla firm, lecz także duże wyzwanie.

Stopień transparentności zależy od rodzaju biznesu i struktury organizacji, jednak istnieją co najmniej dwie, ogromne korzyści dla firm, które grają w otwarte karty. Są nimi zbudowanie zaufania i podtrzymanie dobrych relacji z klientami. Otwierając się przed nimi, można zachęcić ich do częstszego kontaktu oraz zbudować trwalsze relacje. Dzieląc się informacjami, marka pokazuje, że nie ma nic do ukrycia i chętnie wchodzi w dyskusje, również w przypadku, kiedy nastąpi kryzys wizerunkowy.

Inkluzywność w komunikacji

W dobie zmian komunikacyjnych, językowych i społecznościowych na znaczeniu zyskał również marketing inkluzywny, czyli włączający. Pod tym pojęciem kryje się jeden ważny cel: uwzględnianie w komunikacji równości i różnorodności odbiorców. W tym kontekście nie do końca można mówić o trendzie – raczej o zmianie społecznej. Z marketingiem inkluzywnym możemy spotkać się w kampaniach społecznych i reklamach marek zapewniających przyjazne środowisko pracy dla swoich pracowników. Inkluzywność jest kluczem do przyjaznej kampanii reklamowej, która uwzględnia potrzeby różnego segmentu odbiorców. Wówczas marka może zyskać większe zaufanie wśród konsumentów – ukazywanie różnorodności w reklamach ma wpływ na jej postrzeganie jako otwartej i nowoczesnej. Mówi się, że język kreuje rzeczywistość. Właśnie dlatego warto pamiętać, że tworząc strefę wolną od uprzedzeń, każda marka ma wpływ na zmianę mentalności społeczeństwa.

Marketing konwersacyjny – głos marki zorientowany na człowieka

Trendy marketingowe 2023 obejmują również marketing konwersacyjny, który polega na nawiązaniu i utrzymaniu dobrej, swobodnej relacji z klientem. Niegdyś komunikaty reklamowe były dość formalne – w końcu zachęcenie klienta do rozstania się z jego pieniędzmi to poważna sprawa. Jednak obecnie konsumenci preferują marki, które podchodzą do marketingu w sposób swobodny i mniej formalny. Mowa szczególnie o pokoleniu millenialsów, czyli aktualnie największej grupie konsumentów, która chętnie wychodzi poza sztywne ramy marketingu. Nastąpił zwrot w kierunku ludzkiego głosu marki, by każda interakcja przypominała rozmowę z przyjacielem. Oczywiście nie zawsze firma może pozwolić sobie na luźny i swobodny styl przekazu reklamowego. Marki, które zorientowane są na bardziej formalny ton, mogą poszukać rozwiązania, by zachować profesjonalizm i jednocześnie być bardziej przystępne w relacjach z klientami.

Narzędzia wykorzystywane w marketingu konwersacyjnym

Jako że marketing konwersacyjny nastawiony jest na bezpośredni kontakt z klientem, należy dobrać do niego odpowiednie narzędzia. Aby to osiągnąć, warto wykorzystywać rozmowy wideo z klientami czy transmisje live, podczas których nawiązywany jest dialog z użytkownikami. W dobie rozwoju sztucznej inteligencji i automatyzacji marketingu gorącym trendem marketingowym jest wykorzystanie chatbotów i chatboxów, które umożliwiają kontakt z firmą w czasie rzeczywistym. W tym przypadku systemy mogą obsługiwać zarówno pracownicy, jak i sztuczna inteligencja. Głównymi zaletami botów są wygoda w korzystaniu przez użytkowników oraz dostępność obsługi 24 godziny na dobę.

Dla klientów motywacją do kontaktu przez chatbota jest chęć uzyskania szybkiej informacji w celu rozwiązania problemu. Takich możliwości z oczywistych przyczyn nie da się uzyskać poprzez standardową formę kontaktu e-mailowego. Warto pamiętać, że wdrożenie botów w komunikację marki wiąże się z pewnymi zagrożeniami. Istotą marketingu konwersacyjnego jest naturalność – jeśli konwersacja będzie zbyt sztuczna, a klient nie uzyska klarownej odpowiedzi na wątpliwości, prawdopodobnie nie zdecyduje się na ponowny kontakt. Co więcej, komunikacja nie może być zbyt nachalna, jeżeli po drugiej stronie siedzi pracownik firmy. Wówczas namawianie rozmówcy do skorzystania z oferty firmy nie jest najlepszym rozwiązaniem.

Prywatność konsumentów i ochrona danych

Kolejnym trendem marketingowym, a wręcz wymogiem czasów, jest zachowanie prywatności konsumentów i ochrona danych osobowych. Odnosi się do zestawu praktyk zapewniających, że udostępnione przez konsumenta dane wykorzystywane są jedynie w celach, na które się zgodził. Praktyki koncentrują się w szczególności na danych osobowych, danych poufnych (np. finansowych) oraz danych stanowiących własność intelektualną. Rozporządzenie ogólne o ochronie danych (RODO) oraz obowiązująca ustawa o ochronie danych osobowych (UODO) wymagają, by zgoda na przetwarzanie danych osobowych była świadoma i dobrowolna. Wymogi odnoszą się do każdej z nich, niezależnie od formy, w jakiej jest wyrażana. Konsumenci muszą mieć świadomość, że ich dane są przetwarzane zgodnie z ich wolą oraz obowiązującym prawem.

Jednym z najważniejszych narzędzi w całym arsenale marketingu, bezpośrednio związanym z danymi konsumentów, jest baza danych marketingowych. Istnieje wiele sposobów na pozyskiwanie danych kontaktowych klientów np. do mailingu. Niezależnie od metody, należy zadbać o spełnienie wymogów formalnych. Zbudowanie wartościowej i długotrwałej relacji z odbiorcą nie jest możliwe bez respektowania jego praw. Z tego względu tak ważna jest świadoma zgoda konsumenta na udostępnianie danych osobowych. Zdarza się, że firmy uzależniają możliwość dostarczenia towaru lub wykonania usługi od wyrażenia przez konsumenta zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Każda osoba ma prawo do swobodnego podjęcia decyzji dotyczącej tego, jak mogą być wykorzystane jej dane. W związku z tym najlepiej unikać takich praktyk.

Śledzenie trendów pozwala udoskonalić strategię marketingową każdej marki oraz zaplanować działania, które przyniosą realne efekty. Dzięki temu firmy mogą zweryfikować swoją wizję, aby sprostać nowym oczekiwaniom rynku. W tym zakresie liczą się doświadczenia i potrzeby klientów, którzy wymagają od marek nowoczesnego podejścia do działań, inicjatyw i rozwiązań marketingowych.